pl MIYAGI VS MK.Bpro bg

5 : 16

Zakończony
15.01.2020 r., godz. 20:00

ESEA Open - Season 33

Faza zasadnicza

Overpass

MIYAGI

Philipsss – Bioly – muszynsky – Igorinho0 – Quzii

MK.Bpro

spyleader – SAiKY – BrN – choiv – OxygeN