STS

darko: Będziemy w tym składzie jeszcze pracować, bo liczymy na więcej