Esport już od dłuższego czasu coraz odważniej puka do drzwi akademickiego świata. Efektem tego jest m.in. kierunek esport, którego powstanie ogłosiła właśnie filia Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

Trzyletnie studia pozwolą uzyskać dyplom licencjata z zakresu elektronicznej rywalizacji. O to, by owy dyplom świadczył o posiadaniu określonych umiejętności, ma zadbać Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych w Katowicach, które pomagało bialskiemu AWF-owi w przygotowaniu dedykowanemu kierunkowi programu. Ten obejmuje ponad 2,5 tysiąca godzin i ma przygotować absolwentów nie tylko do udziału w esporcie w roli graczy, ale także, a może przede wszystkim do działalności marketingowej, organizatorskiej oraz prowadzenia szkoleń. W związku tym zajęcia dotyczyć będą kwestii specjalistycznych, motorycznych i psychologicznych, a ponadto zapewni też szeroką wiedzę z zakresu odżywiania się i odnowy biologicznej.

Pomysł na uruchomienie nowego kierunku jest rezultatem szeroko prowadzonej działalności projakościowej w uczelni. Tworząc go wzięliśmy pod uwagę coraz większą konkurencyjność na rynku pracy oraz ciągły wzrost zainteresowania młodych ludzi esportem, który staje się sektorem o charakterze globalnym – przyznała dr Anna Bodasińska, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. – Poszukując nowoczesnych i atrakcyjnych form kształcenia sugerowaliśmy się również działaniami ministerstwa, które w 2020 roku zadebiutowało pilotażem programu, dotyczącym wykorzystania gier komputerowych oraz wideo w szkołach, co zapewne wpłynie na potrzebę zatrudniania specjalistów w tym zakresie. [...] Wyszliśmy z założenia, że skoro ten sektor rozwija się tak dynamicznie i ma szansę stać się jednym z wiodących sektorów gospodarki i jednocześnie jest niezwykle atrakcyjny w ocenie młodych ludzi to należy nim się zainteresować i spróbować znaleźć niszę, w której możemy się wykazać jako uczelnia sportowa – dodała.

Co ważne, program wykorzystywany na kierunku esport ma być ukierunkowany na rozwój zarówno mentalny, jak i sprawnościowy oraz zdrowotny. Osoby studiujące na tym kierunku mają, jak zapewnia sama uczelnia, posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, biologicznych, ekonomicznych i o kulturze fizycznej oraz w wiedzę specjalistyczną wykorzystywaną w branży esportowej. Duża waga przykładana będzie także do kwestii znajomości innych niż polski języków, gdyż w trakcie toku studiów możliwe będzie nabycie również umiejętności z zakresu języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.