Wywiad dostępny poniżej:

Wywiad przeprowadzony 7 stycznia.