Niebieski czip i system przywracania do gry w PUBG

Mowa tutaj o systemie powrotu do gry, który dobrze kojarzyć mogą osoby zaznajomione z Apex Legends. Otóż od teraz w PUBG po śmierci w pozostawionej przez nas skrzynce znajdować się będzie także specjalny niebieski czip. Jeżeli naszym partnerom uda się go zebrać, a potem udadzą się wraz z nim do stacji niebieskich czipów, to... będą mogli ponownie przywołać nas na mapę! W efekcie śmierć nie będzie już oznaczać, iż przez kolejne kilkanaście czy kilkadziesiąt minut będziemy tylko biernie oglądać poczynania naszych kolegów, bo w każdej chwili będziemy mieli szansę na powrót na pole walki.

Nowy system przywracania do gry różni się od istniejącego BR powrotu pod kilkoma względami: wymaga współpracy i wysiłku ze strony żyjących członków drużyny, a nie tylko ze strony zabitego gracza, jest dostępny aż do dość późnych faz gry i umożliwia stosowanie taktyk zwalczania przeciwników, którzy próbują skorzystać z systemu przywracania – przyznają twórcy PUBG. Modyfikacje dosięgły również neutralizację. Z jednej strony, jeżeli po obaleniu nie będziemy się poruszać, to niezależnie od liczby neutralizacji nasze zdrowie spadać będzie w takim samym tempie. Dodatkowo obalonego gracza można od teraz... umieścić w pojeździe.

Pełną listę nowości zawartych w aktualizacji PUBG prezentujemy poniżej:

Rotacja map

 • Serwer główny – mecz standardowy
  • Tydzień 1: Erangel / Miramar / Vikendi / Sanhok / Karakin (17-24 maja)
  • Tydzień 2: Erangel / Taego / Deston / Sanhok / Paramo (24-31 maja)
  • Tydzień 3: Erangel / Miramar / Vikendi / Sanhok / Karakin (31 maja-7 czerwca)
  • Tydzień 4: Erangel / Taego / Deston / Sanhok / Paramo (7-14 czerwca)
 • Serwer główny – tryb rywalizacji
  • Erangel (30%) / Miramar (30%) / Taego (30%) / Deston (10%)

Nowa broń: przywracanie do gry

 • Niebieski chip
  • Niebieski chip to specjalny układ scalony zawierający sygnaturę biometryczną gracza
  • Można go znaleźć w skrzyni zabitego gracza
  • Zebrane niebieskie chipy znajdują się w ekwipunku. Waga każdego niebieskiego chipu wynosi 5
  • Pod miejscem na hełm w ekwipunku dodano specjalne miejsce na niebieski chip waszej postaci. Nie da się zdjąć z siebie własnego niebieskiego chipu
 • Stacja niebieskich chipów
  • Niebieskie chipy rejestruje się w stacjach niebieskich chipów rozrzuconych po mapie, by przywrócić członków drużyny do gry
  • Stacje te pojawiają się losowo w każdym meczu, a ich położenie zaznaczone jest na mapie
  • Po podejściu do stacji niebieskich chipów pojawia się przycisk interakcji, jeśli w ekwipunku gracza znajduje się co najmniej jeden niebieski chip. Można jednocześnie zarejestrować kilka niebieskich chipów członków drużyny. Nie można rejestrować niebieskich chipów przeciwników. Jeśli gracz, którego próbujecie przywrócić do gry, opuści mecz, pojawi się ikona i odpowiedni tekst
  • Aktywacja stacji niebieskich chipów trwa około 10 sekund. W czasie aktywacji generowany jest głośny dźwięk. Aktywacja zostaje anulowana, jeśli gracz się poruszy, zostanie zneutralizowany lub wyeliminowany bądź naciśnie przycisk „Anuluj”
  • Po rejestracji stacja niebieskich chipów jest nieużyteczna przez określony czas
  • Zarejestrowanie niebieskich chipów przywróci odpowiednich członków drużyny do gry w następnej fazie
  • Stacje niebieskich chipów sygnalizują swój stan światłem o 4 kolorach: Czerwony: w użyciu | Żółty: tymczasowo niedostępna | Niebieski: gotowa do użycia | Szary: niezdatna do użytku (w fazach, w których system przywracania do gry jest wyłączony)
 • Nadajnik niebieskich chipów
  • Przywracajcie kolegów z drużyny do gry w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca przy użyciu przedmiotu pojawiającego się na mapie, czyli nadajnika niebieskich chipów
  • Waga: 20
  • Po zdobyciu nadajnika niebieskich chipów należy znaleźć go w ekwipunku i kliknąć, by go włączyć. Jeśli macie tylko jeden niebieski chip, nadajnik włączy się natychmiast po kliknięciu
  • Jeśli macie kilka niebieskich chipów, pojawi się lista z pytaniem o potwierdzenie. Można jednocześnie zarejestrować kilka niebieskich chipów członków drużyny. Nie można rejestrować niebieskich chipów przeciwników. Jeśli gracz, którego próbujecie przywrócić do gry, opuści mecz, pojawi się ikona i odpowiedni tekst
  • Rejestracja niebieskich chipów wiąże się z 10-sekundowym czasem aktywacji. W czasie aktywacji generowany jest dźwięk. Aktywacja zostaje anulowana, jeśli gracz się poruszy, zostanie zneutralizowany lub wyeliminowany bądź naciśnie przycisk „Anuluj”
  • Zarejestrowanie niebieskich chipów przywróci odpowiednich członków drużyny do gry w następnej fazie
  • Nadajnik niebieskich chipów to przedmiot jednorazowy i po użyciu jest usuwany z ekwipunku
  • Nadajnika niebieskich chipów nie można używać w czasie neutralizacji, w pojeździe ani podczas pływania. Użycie nadajnika niebieskich chipów w czasie czołgania się spowoduje natychmiastowe wstanie postaci
 • Proces przywracania do gry
  • Gracze będą przywracani do meczu po rejestracji ich niebieskich chipów w stacjach lub nadajnikach niebieskich chipów
  • Po przywróceniu mogą wrócić na pole bitwy przez skok ze spadochronem z samolotu, który przelatuje raz na początku każdej fazy
  • Przywróceni gracze nie posiadają broni ani wyposażenia. Zdrowie, wspomagania, seria neutralizacji i przedmioty zostaną zresetowane. Otrzymuje się nowy niebieski chip
  • Jeśli ostatni pozostały członek drużyny zostanie wyeliminowany, zanim gracz przywrócony do gry wejdzie na pokład samolotu, przywrócenie zostanie anulowane, co oznacza porażkę w meczu
 • Dodatkowe informacje
  • Przywrócenie do gry jest niemożliwe w razie eliminacji całej drużyny
  • Członka drużyny można przywrócić do gry nieograniczoną liczbę razy
  • System przywracania do gry jest aktywny od fazy 2. W fazie 1 niebieskie chipy nie są generowane, a stacje i nadajniki niebieskich chipów są nieużyteczne
  • System przywracania do gry będzie wyłączony od fazy 7. Samolot nie będzie latał. Tylko gracze z niebieskimi chipami zarejestrowanymi do fazy 6 włącznie wrócą do meczu na początku fazy 7
  • System przywracania do gry jest dostępny w meczach standardowych i niestandardowych. Nie jest dostępny w meczach niestandardowych – tryb esport
  • Funkcja ta występuje na Erangel, Miramar i Deston
  • Na Deston wykrywacz niebieskich chipów wykrywa teraz nie tylko graczy, ale również niebieskie chipy. Wykrywacz identyfikuje niebieskie chipy w skrzyniach zabitych graczy, leżące na ziemi lub przechowywane w bagażnikach pojazdów. Wykryte niebieskie chipy będą widoczne w postaci ikon identycznych jak w wypadku wykrytych graczy.

Rozgrywka

 • pojazd
  • Ikona pojazdu jest widoczna na mapie. Ikony nie widzą inni członkowie drużyny. Nie pojawia się jako znacznik ping na ekranie. Nie wpływa na dostępne funkcje znaczników
  • Funkcja dotyczy każdego siedzenia w pojeździe
  • Ikona znika, gdy gracz wsiądzie do innego pojazdu
  • Można usunąć ikonę klawiszem/przyciskiem usuwania znaczników. Czynność ta usunie jednak również wszystkie inne utworzone znaczniki
  • Funkcja dotyczy każdego pojazdu oprócz roweru górskiego
  • Funkcja jest dostępna w każdym trybie
  • Kiedy prędkość pojazdu przekracza 60 km/h, przy próbie opuszczenia pojazdu uruchomi się 3-sekundowe odliczanie. Przy prędkości wynoszącej 60 km/h lub mniej można opuścić pojazd natychmiast
  • Jeśli klawisz/przycisk wysiadania zostanie naciśnięty ponownie w ciągu tych 3 sekund, proces wysiadania można anulować
  • Funkcję można włączyć i wyłączyć w ustawieniach
  • By uniknąć wielokrotnego anulowania wysiadania z pojazdu, naciśnięcia przycisku „Opuść pojazd” w ciągu 1 sekundy po pierwszym naciśnięciu zostaną pominięte i wykonane zostanie tylko pierwsza czynność
  • Pony Coupé pojawia się teraz w stałych miejscach
  • Stałe miejsca pojawiania się UAZ-a i Dacii znajdują się w garażach
  • Chociaż wprowadzenie stałych miejsc wiązało się z drobnymi zmianami częstości pojawiania się konkretnych losowo występujących pojazdów, ogólna częstość pojawiania się pojazdów pozostała bez zmian
  • Modyfikacje te dotyczą wszystkich trybów gry na Taego: meczów standardowych, trybu rywalizacji i meczów niestandardowych
 • Neutralizacja
  • Kiedy neutralizowany gracz pozostaje w bezruchu, utrata PŻ będzie następować z tą samą szybkością bez względu od liczby neutralizacji. Przy automatycznej utracie PŻ będzie wyświetlana specjalna animacja
  • Kiedy gracz się nie porusza, postać pozostaje nieruchoma. Zmiana pozycji kamery bez poruszania postacią również oznacza pozostawanie w bezruchu
  • Gracz porusza się, kiedy postać aktywnie się przemieszcza, jest w wodzie, obraca się lub wsiada do pojazdu
  • Przenieście zneutralizowanego członka drużyny i użyjcie klawisza ograniczonej interakcji, by załadować go do pojazdu
  • W pojeździe zneutralizowany gracz ma ograniczony wybór czynności: opuszczenie pojazdu klawiszem interakcji i wyrzucenie przedmiotów z ekwipunku (wlicza się w to przeniesienie ich do bagażnika pojazdu)

Wyważenie broni

 • Minimalnie zmniejszyliśmy intensywność wstrząsów ekranu podczas strzelania z ACE32
  • Nieco poprawia to stabilność broni
  • W samym odrzucie nie wprowadzono żadnych zmian

Nowy system: klan

 • Strona funkcji społecznościowych zawiera teraz kartę klanu, na której można założyć klan lub do niego wstąpić
 • Zakładanie klanu
  • Koszt: 15 000 BP
  • Pojemność: 100 członków
  • Role: naczelnik klanu, kierownik, zwykły członek. Każdy klan może mieć jednego naczelnika. Nie ma ograniczenia liczby kierowników. Tylko naczelnik może wyznaczyć nowego naczelnika i kierownika, lub wyrzucić członka klanu
  • Opcja założenia klanu jest dostępna tylko dla użytkowników Plus
 • Wstępowanie do klanu
  • Do klanu mogą wstąpić gracze, którzy ukończyli samouczek
  • Można złożyć wniosek o przyjęcie do klanu lub otrzymać zaproszenie od obecnego członka
 • Poziomy klanu
  • Klany mogą mieć maksymalnie poziom 20
  • PD klanu zdobywa się przez grę. Gracze mogą zdobywać PD klanu przez grę solo lub z członkami klanu. Gracze otrzymują podwójne PD klanu podczas gry z innymi członkami! Członkowie klanu muszą ukończyć mecz w normalnych okolicznościach, włączając oglądanie innych członków klanu po swojej śmierci. Dostępne w trybach: mecze standardowe, tryb rywalizacji, tryb swobodny
 • Nazwa klanu
  • Każdy klan musi mieć niepowtarzalną nazwę, kilka klanów nie może nazywać się tak samo. Wymagania: 2-15 znaków, małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyfry, łącznik (-), podkreślenie (_)
  • Jeśli chcecie zmienić nazwę lub tag klanu, kupcie zmianę nawy klanu lub zmianę tagu klanu w sklepie na karcie Narzędzia w cenie 990 G-COIN za sztukę. Przedmiotu do zmiany nazwy lub tagu klanu można użyć na ekranie zarządzania klanem. Przedmiotu do zmiany nazwy lub tagu klanu może użyć tylkonaczelnik klanu. Kierownicy i zwykli członkowi nie mogą używać tych przedmiotów
 • Tagi i tabliczki z tagiem
  • Tag klanu może składać się maksymalnie z 4 znaków, a wiele klanów może mieć taki sam tag. Wymagania: 2-4 znaki, wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyfry, łącznik (-), podkreślenie (_)
  • Kiedy klan osiągnie poziom 2, jego tag zacznie pojawiać się przy pseudonimach/PUBG ID graczy w meczach i poza nimi, wraz z odpowiednią tabliczką. Jeśli na ekranie będzie mało miejsca, tag klanu może pojawić się w [nawiasach kwadratowych] zamiast tabliczki
  • Tabliczkę z tagiem można ulepszać wraz z podnoszeniem poziomu klanu
 • Korzyści
  • Gracze zyskują dodatkowo 30% BP za grę z członkami swojego klanu. Dostępne w trybach: Mecze standardowe, tryb rywalizacji, tryb swobodny
 • Czat
  • Funkcja czatu zyska nowy kanał klanu, umożliwiający komunikację członkom w ramach klanu
  • Wiadomości klanowe można przeglądać nawet w czasie meczów, ale nie można wysyłać odpowiedzi
  • Dodano opcję ukrycia wiadomości klanowych w czasie meczów w menu systemu → Ustawienia → Rozgrywka → Interfejs → Interfejs użytkownika
 • Wyszukiwanie klanu
  • Można wyszukać klany po dokładnej nazwie lub inicjałach tagu klanu
  • Strona wyszukiwania klanu umożliwia klanom promocję i werbowanie członków przez zewnętrzną stronę społeczności
 • Inne
  • Czynności dostępne w wypadku znajomych są teraz dostępne dla członków klanu. Dołącz do drużyny, szepty, powiadomienia o logowaniu
  • Na ekranie Funkcje społecznościowe – Opcje dodano rolę w klanie
  • Jeśli naczelnik klanu nie loguje się do gry przez co najmniej 42 dni, jeden z kierowników zostanie automatycznie wyznaczony na nowego naczelnika. Po 28 dniach nieaktywności będzie pojawiało się ostrzeżenie. Rola naczelnika przypadnie kierownikowi, który najwcześniej wstąpił do klanu i logował się w ciągu ostatnich 28 dni
  • Do funkcji zgłaszania gracza dodano opcję „Nieodpowiednia nazwa lub tag klanu”. Można zgłosić klan na stronie wyszukiwania klanu. Są dwie opcje zgłoszenia własnego klanu: nieodpowiednia nazwa lub tag klanu i nieodpowiednie treści w klanie
  • Uwaga: Na niektórych ekranach przed niektórymi pseudonimami może nie być wyświetlany tag klanu

Wydajność

 • Ograniczono zacięcia i zużycie pamięci po śmierci we grze, zarówno podczas ożywienia w BR powrotu, jak i podczas oglądania
 • Zmniejszono zużycie pamięci podczas przechodzenia do death cam
 • Zwiększono wydajność przez optymalizację używania lunet termowizyjnych 4x
 • Zoptymalizowano animacje postaci, by zwiększyć płynność w sytuacjach z wieloma postaciami na ekranie
 • Zoptymalizowano liczbę cząsteczek dymu z granatów dymnych, by zwiększyć wydajność renderowania