STS

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CYBERSPORT.PL

ESL Gaming Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-599 przy ul. Żeliwnej 38 (KRS: 0000356059, NIP: 525-247-83-30) (zwana dalej: ESL, my, nasz) jest administratorem Państwa danych osobowych i zobowiązany jest do ochrony oraz poszanowania Państwa prywatności i godności osobistej w trakcie korzystania przez Państwa z usług cybersport.pl, przeglądania naszej strony, bądź korzystania z naszych aplikacji (nasze Usługi). Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Państwu zrozumieć jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego to robimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśni ona również sposób, w jaki mogą Państwo korzystać ze swoich praw, gdy powierzą nam Państwo swoje dane osobowe. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności i zapoznanie się z jej treścią. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Proszę zauważyć, że nasze Serwisy mogą posiadać linki prowadzące do i ze stron internetowych, które mogą być prowadzone przez naszych partnerów sieciowych, reklamodawców i jednostki stowarzyszone. Jeśli skorzystają Państwo z linka celem przejścia na którąkolwiek z takich stron, bądź skorzystania z usług zewnętrznych, muszą mieć Państwo świadomość, że serwisy takie posiadają własne polityki prywatności, a my nie przyjmujemy odpowiedzialności za przetwarzanie przez nich Państwa danych osobowych. W związku z powyższym, proszę zapoznać się z politykami prywatności takich serwisów przed podaniem im swoich danych osobowych.

Aby zapewnić Tobie, użytkownikowi, otrzymywanie najważniejszych informacji i najlepszej obsługi podczas odwiedzania naszej Witryny: cybersport.pl, niektóre informacje, w tym dane osobowe, są zbierane za pomocą plików cookie i innych narzędzi analitycznych firm trzecich. Umożliwia to nam (i innym upoważnionym stronom trzecim) zapewnienie spersonalizowanej obsługi podczas odwiedzania naszej Witryny, a także pozwala nam ulepszyć nasze usługi i zapewnić, że możesz łatwo znaleźć to, czego szukasz. Chcemy, aby każdy użytkownik rozumiał sposób, w jaki używamy plików cookie; dlatego nasza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia rodzaje technologii, których używamy, ich działanie i możliwe wybory użytkowników dotyczące ich wykorzystania.

OSOBY NIELETNIE
Bardzo poważnie traktujemy ochronę bezpieczeństwa i prywatności dzieci w Internecie i nie dopuszczamy się świadomie wprowadzania na rynek czy pozyskiwania danych osobowych od dzieci poniżej 16roku życia bez uzyskania możliwej do zweryfikowania zgody rodzica.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Gdy wchodzą Państwo do naszego Serwisu, podłączają się do niego, uczestniczą w nim, tworzą konto lub dokonują w nim indywidualnych zakupów, bądź korzystają z niego w jakikolwiek inny sposób, możemy gromadzić Państwa dane osobowe. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy od okoliczności korzystania z Serwisu i mogą obejmować:

Dane osobowe dostarczane nam aktywnie przez Państwa

 • Imię i nazwisko, adres e-mail;
 • Płeć (w większości przypadków opcjonalnie)
 • Identyfikacja użytkownika, hasło, pytania i odpowiedzi bezpieczeństwa.
 • Informacje żądane przez nas od Państwa, w razie zgłoszenia przez Państwa problemu z naszymi Usługami.
 • Państwa adres korespondencyjny, jeśli kontaktują się Państwo z nami.
 • Inne informacje dostarczane w czasie rejestracji dla ceków korzystania z Usług, podłączenia do Usług lub w ramach prośby o dodatkowe usługi.

Dane osobowe generowane przez użytkownika

 • Jeśli w pl wprowadzono reklamy – czy mają Państwo tendencję do ich pomijania;
 • Państwa preferencje zakupowe, np. reagowanie na reklamy lub promocje.
 • Informacje dotyczące komputera i oprogramowania, np. Państwa niepowtarzalny identyfikator, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, prędkość łącza internetowego i dostawca Internetu;
 • Szczegóły dotyczące Państwa wizyt w naszej Usłudze, wliczając m.in. ruch danych oraz inne dane dotyczące komunikacji, a także zasoby, z których Państwo korzystają.

Możemy również gromadzić inne informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszych usług za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Cookies.

Dane osobowe uzyskane od osób trzecich

Dostarczone przez Państwa dane osobowe mogą zostać uzupełnione o informacje otrzymane przez nas od osób trzecich lub w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych, produktów lub usług innych spółek należących do naszej grupy – Modern Times Group MTG AB („MTG”). Może to dotyczyć informacji przekazanych przez dostawców treści, które dotyczą np. korzystania przez Państwa z naszych Usług, dzięki którym możemy spersonalizować świadczone na Państwa rzecz usługi oraz polecić treści, którymi mogą być Państwo zainteresowani. Informacje takie mogą również obejmować dane uzyskane od osób trzecich, które gromadzą informacje o konsumentach, wliczając dane demograficzne i dotyczące zainteresowań. Następnie możemy połączyć te informacje z Państwa danymi osobowymi, co pomoże nam przewidzieć Państwa preferencje, skierować oferty marketingowe, które mogą Państwa dotyczyć, a także lepiej analizować informacje konsumenckie dla celów dostosowania modelu biznesowego. Możemy również pozyskać dotyczące Państwa informacje kredytowe pochodzące od zewnętrznych agencji sprawozdawczych, które pomogą nam w uwierzytelnieniu tożsamości klienta oraz w podejmowaniu decyzji natury kredytowej.

Co się dzieje, gdy podłączą Państwo swoje konto w mediach społecznościowych do naszej Usługi?

Mogą Państwo skorzystać ze swojego konta w mediach społecznościowych, np. z konta Facebook, Disqus czy Twitter celem podłączenia niektórych części naszych Usług – np. w przypadku tworzenia konta w naszych Serwisach. Jeśli podejmą Państwo taką decyzję, będziemy gromadzić określone informacje dotyczące Państwa konta w mediach społecznościowych dla celów opisanych w sekcji „DLACZEGO GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE”. Będziemy gromadzić wyłącznie dane osobowe konieczne do realizacji Usług żądanych przez Państwa poprzez rejestrację za pomocą Państwa konta w mediach społecznościowych.

Proszę zauważyć, nie niniejsza Polityka Prywatności nie obowiązuje w zakresie korzystania przez Państwa z funkcji oferowanych przez Państwa konto w mediach społecznościowych.  Interakcje w ramach takich funkcji podlegają polityce prywatności i innym politykom spółek, które je zapewniają.

DLACZEGO GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nasze cele

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

a. Dla celów naszych stosunków umownych:

 • Cele z zapewnianiem przez nas Usług dla Państwa, wliczając realizację Państwa życzeń, poprawiamy Państwa doświadczenie z naszymi Usługami oraz zarządzamy naszymi stosunkami umownymi.
 • Zapewnianie, że treść naszych Usług zostaje przekazana do Państwa i na Państwa urządzenia w najbardziej wydajny sposób.
 • Personalizacja Państwa doświadczenie z naszymi Usługami w oparciu o sposób korzystania z nich, np. polecanie treści, które mogą Państwa interesować.
 • Komunikacja z Państwem w odniesieniu do Państwa subskrypcji.
 • Przesyłanie aktywnych powiadomień na urządzenia mobilne dotyczących treści, którą Państwo subskrybują.
 • Umożliwienie korzystania z naszych aplikacji w mediach społecznościowych, z zastrzeżeniem, że to Państwo decydują się na korzystanie z nich zgodnie z Państwa ustawieniami zabezpieczeń.
 • Powiadomienia dotyczące zmian w naszych Usługach.
 • Prowadzenie ankiet celem poprawy Państwa interakcji z naszymi Usługami.
 • Prowadzenie analiz na poziomie ogólnym celem udoskonalenia naszych produktów i usług.

b. Dla naszych uzasadnionych celów:

 • Udostępnianie Państwa informacji pozostałym podmiotom w Grupie MTG, gdzie jest to konieczne dla celów administracyjnych lub dostarczenia Państwu naszych usług.
 • Wykorzystywanie adresu IP, identyfikatorów urządzeń lub innych informacji potrzebnych do zablokowania sposobów korzystania z Usług, które powodują zakłócenia, dla celów ochrony naszych Usług czy celem wprowadzenia lub wyegzekwowania naszych Warunków.
 • Dostarczanie informacji w ramach procesu fuzji i przejęcia dla celów biznesowych i zarządzania strategicznego.
 • Dostarczanie Państwu ofert, nowości, informacji, produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące, wliczając dostosowanie reklam do Państwa tak, by dotyczyły Państwa zainteresowań.
 • Cele analityczne i statystyczne.
 • Ustalenie, wnoszenie i obrona w stosunku do roszczeń prawnych.

c. Dla celów marketingowych:

 • Przesyłanie newsletterów, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, które mogą również zawierać oferty, nowości lub informacje dotyczące naszych Usług oraz/lub innych produktów i usług w ramach Grupy MTG, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Proszę zauważyć, że są Państwo uprawnieni do rezygnacji z subskrypcji naszego newslettera w dowolnym czasie poprzez zmianę preferencji na swoim koncie na stronie konta lub klikając link „rezygnuj z subskrypcji” znajdujący się w newsletterze.

d. Możemy również przetwarzać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne celem spełnienia przez nas wymogów przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych.

Na jakiej podstawie zawartej w RODO opiera się przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych dla celów opisanych poniżej:

 • punkt (A) jest konieczny do realizacji i zawarcia z Państwem umowy;
 • punkt (B) jest konieczny z punktu widzenia naszego uzasadnionego interesu w postaci rozwoju, zarządzania, ochrony i wprowadzania na rynek naszych Usług, a także z biznesowego i strategicznego punktu widzenia;
 • punkt (C) znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku otrzymania przez nas Państwa zgody na taką formę przetwarzania;
 • punkt (D) jest konieczny celem spełnienia przez nas wymogów przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych.

Czy są Państwo zobowiązani do przekazania swoich danych osobowych?

Dane osobowe, których od Państwa żądamy i które oznaczono jako „wymagane” w jakikolwiek sposób, np. za pomocą symbolu *, są konieczne celem umożliwienia nam świadczenia Usług (z przyczyn ustawowych, umownych, administracyjnych, technicznych czy podobnych). Niemniej jednak, wybrane dane osobowe mogą być potrzebne tylko w przypadku korzystania z określonych funkcji, włączania opcjonalnych elementów Usług czy żądania dostępu do określonych zasobów, ofert, promocji, programów, itp. zapewnianych przez nas czy naszych partnerów, jak zostanie to wskazane przed zgromadzeniem takich danych osobowych.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przesyłanie wewnątrzgrupowe

Państwa dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom w Grupie MTG, gdzie jest to konieczne dla celów administracyjnych lub dostarczenia Państwu naszych usług. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, Państwa dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom w ramach grupy MTG dla celów marketingowych. Spółki grupy MTG posiadające dostęp do Państwa danych osobowych stosują praktyki zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.

Partnerzy i reklamodawcy

Państwa dane reklamowe mogą zostać udostępnione naszym partnerom i reklamodawcom jedynie na Państwa życzenie lub za Państwa zgodą.

Możemy również wykorzystywać informacje zbiorcze celem monitorowania użytkowania naszych Usług dla celów poprawy i rozwijania naszych Usług, a także możemy dostarczać takie zbiorcze informacje osobom trzecim, np. partnerzy w zakresie treści czy reklamodawcy. Te informacje zbiorcze nie obejmują danych osobowych i nie mogą zostać z Państwem powiązane.

Osoby trzecie dla celów bezpieczeństwa lub w innych uzasadnionych celach

Możemy również ujawniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli w sposób uzasadniony uznamy, że ujawnienie takich danych osobowych jest konieczne:

 • spełnienie obowiązków prawnych, wliczając wezwania sądowe, nakazy sądowe, żądania organów państwowych i nakazy przeszukania, a także w innych przypadków przewidzianych przepisani prawa;
 • ochrona naszych praw i mienia, bądź bezpieczeństwa naszych klientów lub pracowników;
 • ochrona przed wykorzystaniem lub subskrypcją naszych Usług w sposób stanowiący oszustwo, dla celów złośliwych, w ramach nadużycia, czy też w sposób nieupoważniony bądź niezgodny z prawem, a także ochrona naszej sieci, Usług, urządzeń i użytkowników przed takowymi formami użytkowania;
 • wnoszenie i obrona w stosunku do skarg i roszczeń w ramach postępowań sądowych, administracyjnych czy innych;
 • w ramach procesu fuzji i nabycia, z zastrzeżeniem, że dany kupujący lub sprzedający zobowiąże się do postępowania w odniesieniu do Państwa danych osobowych w sposób zgodny z naszą Polityką Prywatności;
 • przekazywanie audytorom zewnętrznych i organom regulacyjnym.

Dostawcy zewnętrzni

Możemy korzystać z usług dostawców zewnętrznych celem realizacji usług na naszą rzecz w zakresie zapewnienia infrastruktury i usług informatycznych (wliczając przechowywanie danych), przetwarzania transakcji dokonywanych kartą kredytową i debetową, zapewnienia usług dla klientów, gromadzenia danych w celach analizy zasłużenia, a także celem poprawy danych i odpowiadania na zapytania klientów, jak również w celach innych analiz statystycznych. Realizując usługi, dostawcy zewnętrzni mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, jednakże mogą oni je przetwarzać wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi wytycznymi.

GDZIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), wliczając miejsca nieobjęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Mogą one zostać udostępnione innym spółkom w ramach Grupy MTG, być przetwarzane przez personel pracujący dla nas lub dla naszych dostawców poza EOG. Personel taki może np. brać udział w realizacji Państwa zamówienia, przetwarzaniu Państwa danych płatniczych czy realizacji usług pomocy. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki konieczne do zapewnienia traktowania Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z niniejszą Polityką Prywatności, a także podjęliśmy odpowiednie środki, które pozwolą je zabezpieczyć. Więcej informacji dotyczących zabezpieczeń oraz kopie tych zabezpieczeń uzyskać można kontaktując się z nami za pomocą danych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Państwa dane wyłącznie w okresie czasu uznanym za konieczny do realizacji naszych celów, które opisaliśmy w sekcji „DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE”, wraz z upływem, którego w sposób bezpieczny je kasujemy lub – w niektórych przypadkach – anonimizujemy. Przeprowadzamy regularne kontrole stanu celem weryfikacji, kiedy dane osobowe powinny zostać usunięte. Niemniej jednak, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla różnych celów, rzeczywisty okres przechowywania danych będzie zależał od okoliczności.

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zabezpieczenie Państwa danych osobowych jest dla nas kwestią priorytetową. Wszelkie dostarczone przez Państwa dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach, a my stosujemy rygorystyczne procedury celem ochrony przed ich utratą, nieprawidłowym użyciem, nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem czy zniszczeniem. Wszelkie transakcje płatnicze są szyfrowane za pomocą technologii zgodnej ze standardami branżowymi.

Choć dokładamy wszelkich starań celem ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować, iż nasze zabezpieczenia pozwolą uniknąć jakiegokolwiek nieupoważnionego dostępu, wykorzystania czy ujawnienia danych osobowych. Niemniej jednak, prowadzimy plany bezpieczeństwa i reagowania na zdarzenia na wypadek zdarzenia fizycznego czy technicznego celem rozwiązania problemu w jak najkrótszym czasie oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Rozumiemy, że czasami mogą Państwo potrzebować od nas informacji dotyczących Państwa danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, lub mogą Państwo chcieć zaktualizować lub skorygować przekazane nam dane osobowe. W świetle powyższego, przysługują Państwu m.in. następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych: mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia dotyczącego tego czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli dotyczy – dostępu do danych i informacji osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych: jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do zażądania korekty takich danych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): w niektórych okolicznościach, np. w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych lub wycofania zgody (jeśli przetwarzanie danych jest na takiej oparte), mają Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w niektórych okolicznościach, np. w razie kwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych lub w razie sprzeciwu co do zasadności celów przetwarzania Państwa danych osobowych, są Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych do czasu znalezienia rozwiązania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: w niektórych okolicznościach, np. w razie kwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w oparciu o podstawy dotyczące Państwa konkretnej sytuacji.
 • Prawo do przenoszenia danych: jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane za pomocą środków automatycznych w oparciu o Państwa zgodę lub realizację umowy, mają Państwo prawo zażądać dostarczenia Państwu danych osobowych w formie umożliwiającym ich odczyt maszynowy na potrzeby przekazania innemu administratorowi danych.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego: mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorującego.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas opiera się na Państwa zgodnie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie (nie wpływa to jednak na przetwarzanie oparte na zgodzie przed jej wycofaniem) kontaktując się z nami lub zmieniając ustawienia Usługi.

W razie jakichkolwiek próśb dotyczących państwa praw, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych wskazanych poniżej. Dołożymy wszelkich uzasadnionych z gospodarczego punktu widzenia starań celem udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić Państwa prośby w rzeczonym okresie 30 dni, poinformujemy Państwa o przyczynach takiej sytuacji i podamy termin, w jakim zgodnie z naszymi przewidywaniami będziemy ją w stanie spełnić.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Dlatego należy zapewnić regularną weryfikacją najnowszej wersji polityki. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane tutaj, a w przypadku ich istotności zostaną Państwo niezwłocznie zawiadomieni drogą mailową. W przypadku zmiany Polityki Prywatności w sposób, który wpływa na sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, poinformujemy Państwa o przysługujących Państwu możliwościach wyboru. Uprzednie wersje niniejszej Polityki Prywatności są również przez nas archiwizowane, z możliwością wglądu.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań, uwag czy próśb dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem mailowym [email protected]


Privacy policy

PRIVACY POLICY OF CYBERSPORT.PL

ESL Gaming Polska Sp z o.o. with it registered office in Katowice 40-599, at Żeliwna 38 (KRS: 0000356059, NIP: 525-247-83-30) (hereinafter referred to as: ESL, we, our) is the administrator of your personal data and is obliged to protect and respect your privacy and personal dignity while using cybersport.pl services, browsing our site, or using our applications (our Services). This Privacy Policy will help you understand what personal information we collect, why we do it and how we use it. It will also explain how you can exercise your rights when you entrust us with your personal information. Please read the contents of this Privacy Policy carefully. If you have any questions, please contact us using the contact details provided at the end of this Privacy Policy.

Please note that our Services may have links leading to and from websites that may be operated by our network partners, advertisers and affiliates. If you use the link to go to any of these sites or use external services, you must be aware that such websites have their own privacy policies and we do not accept responsibility for the processing of your personal data by them. In connection with the above, please read the privacy policies of such websites before providing your personal data to them.

MINORS
We take the protection of children’s safety and privacy online very seriously and we do not deliberately launch or collect personal data from children under the age of 16 without obtaining the verifiable consent of the parent.

WHAT PERSONAL DATA WE COLLECT

When you enter our Website, connect to it, participate in it, create an account or make individual purchases on it, or use it in any other way, we may collect your personal data. The type of personal data collected depends on the circumstances of the use of the Website and may include:

Personal data You actively provided

 • Name and surname, e-mail address;
 • Sex (in most cases optional)
 • User identification, password, security questions and answers.
 • Information we request from you in the event you report a problem with our Services.
 • Your mailing address if you contact us.
 • Other information provided during registration for the use of the Services, connection to the Services or as a request for additional services.

Personal data generated by the user

 • If advertisements have been introduced in pl – whether you have a tendency to skip it;
 • Your purchase preferences, e.g. reacting to ads or promotions.
 • Computer and software information, e.g. your unique identifier, operating system, browser type, internet speed and internet provider;
 • Details of your visits to our service, including data traffic and other communication data, as well as resources that you use.

We may also collect other information regarding your use of our services through cookies and other similar technologies. More information on this topic can be found in our Cookies Policy.

Personal data obtained from third parties

The personal data provided by you may be supplemented with information received by us from third parties or in connection with the use of websites, products or services of other companies belonging to our group – Modern Times Group MTG AB („MTG”). This may apply to information provided by content providers that concern, for example, your use of our Website, so that we can personalize the services provided to you and recommend content that you may be interested in. Such information may also include data obtained from third parties that collect information about consumers, including demographic and interest data. Then we can combine this information with your personal data, which will help us predict your preferences, target marketing offers that may be relevant to you, and better analyze consumer information for the purpose of adapting our business model. We can also obtain your credit information from external reporting agencies that will help us to authenticate the customer’s identity and in making credit decisions.

What happens when you connect your social media account to our Service?

You can use your account in social media, for example from a Facebook account, Disqus or Twitter to connect certain parts of our Services – for example in the case of creating an account on our websites. If you make this decision, we will collect certain information about your social media account for the purposes described in the „WHY WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA” section. We will only collect personal data necessary to provide the Services requested by you by registering with your social media accounts.

Please note that this Privacy Policy does not apply to your use of the features offered by your social media account.  Interactions within such functions are subject to the privacy policy and other policies of companies that provide them.

WHY WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA

Our goals

We process your personal data for the following purposes:

 1. For the purposes of our contractual relations:
 • Goals of providing Services to you, including the implementation of your requirements, we improve your experience with our Services and we manage our contractual relations.
 • Ensuring that the content of our Services is relayed to you and your devices in the most efficient manner.
 • Personalization of your experience with our Services based on how you use them, e.g. recommending content that you may be interested in.
 • Communication with you regarding your subscription.
 • Sending active notifications to mobile devices regarding the content you subscribe to.
 • Enabling the use of our applications in social media, with the reservation that you have decided to use them in accordance with your security settings.
 • Sending notifications regarding changes to our Services.
 • Conducting surveys to improve your interaction with our Services.
 • Conducting analyzes at the general level to improve our products and services.
 1. For our legitimate purposes:
 • Providing your information to other entities in the MTG Group, where it is necessary for administrative purposes or providing you with our services.
 • Use of IP addresses, device identifiers or other information necessary to block the use of the Services that cause interference, for the purpose of protecting our Services or the purpose of introducing or enforcing our Terms.
 • Providing information as part of the merger and acquisition process for business purposes and strategic management.
 • Providing you with offers, news, information, products or services that we deem interesting for you, including adjusting ads to you so that they align with your interests.
 • Analytical and statistical goals.
 • Determining, bringing in and defense against legal claims.
 1. For marketing purposes:
 • Sending newsletters, if you give consent, which may also include offers, news or information about our Services and / or other products and services within the MTG Group, which in our opinion may be of interest to you. Please note that you are entitled to unsubscribe from our newsletter at any time by changing your preferences on your account page or by clicking the „unsubscribe” link in the newsletter.
 1. We may also process your data if it is necessary to meet our legal or administrative requirements.

How is the processing of your personal data based on GDPR?

Processing of personal data for the purposes described below:

 • point (A) is necessary for the implementation and conclusion of the contract with you;
 • point (B) is necessary from the point of view of our legitimate interest in the form of development, management, protection and marketing of our Services, as well as from a business and strategic perspective;
 • point (C) applies only if we receive your consent for this form of processing;
 • point (D) is necessary to meet the requirements of legal provisions or administrative decisions.

Are you obliged to provide your personal data?

Personal data that we request from you and which have been marked as „required” in any way, e.g. by means of an asterisk (*) symbol, are necessary to enable us to provide Services (for reasons of law, contract, administrative, technical or similar nature). Nevertheless, selected personal data may be needed only if you use certain functions, enable optional elements of the Services or request access to certain resources, offers, promotions, programs, etc. provided by us or our partners, as will be indicated before the collection of such personal data.

TO WHOM WE CAN MAKE YOUR PERSONAL DATA AVAILABLE

Intra-group transmission

Your personal data will be disclosed to other entities in the MTG Group, where it is necessary for administrative purposes or to provide you with our services. If you give consent, your personal data may also be disclosed to entities within the MTG group for marketing purposes. The MTG Group companies that have access to your personal data apply practices consistent with this Privacy Policy.

Partners and advertisers

Your advertising data may be made available to our partners and advertisers only at your request or with your consent.

We may also use aggregate information to monitor the use of our Services for the purpose of improving and developing our Services, and may also provide such aggregate information to third parties, e.g. content partners or advertisers. This aggregate information does not include personal information and cannot be associated with you.

Third parties for security purposes or for other legitimate purposes

We may also disclose your personal data to third parties if we reasonably believe that disclosure of such personal data is necessary:

 • compliance with legal obligations, including court summons, court orders, demands of state organs and search warrants, as well as in other cases provided for by law;
 • protection of our rights and property, or security of our clients or employees;
 • protection against the use or subscription of our Services in a fraudulent manner, for malicious purposes, as part of abuse, or in an unauthorized or illegal manner, as well as protection of our network, Services, devices and users against such forms of use;
 • bringing in and defense against complaints and claims in court, administrative or other proceedings;
 • as part of the merger and acquisition process, with the reservation that the buyer or seller in question agrees to proceed with respect to your personal data in a manner consistent with our Privacy Policy;
 • transfer to external auditors and regulatory authorities.

External suppliers

We can use the services of external suppliers to provide services to us in the field of providing IT infrastructure and services (including data storage), processing of credit card and debit card transactions, providing services to customers, collecting data for purposes of analyzing merits, as well as to improve data and responding to customer inquiries, as well as for other statistical analyses. By providing services, external suppliers may have access to your personal data, but they may only process it on our behalf and in accordance with our guidelines.

WHERE WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA

The personal data we collect may be sent and stored in a location outside the European Economic Area („EEA”), including sites not covered by a decision of the European Commission stating the appropriate level of personal data protection. The data may be made available to other companies within the MTG Group, be processed by personnel working for us or our suppliers outside the EEA. Such personnel may, for example, take part in the processing of your order, the processing of your payment details or the provision of assistance services. We will take all reasonable steps necessary to ensure that your personal data is treated in a safe manner and in accordance with this Privacy Policy, and we have taken appropriate measures to protect them. More information on security measures and copies of these security measures can be obtained by contacting us using the data provided at the end of this Privacy Policy.

HOW LONG WE KEEP YOUR PERSONAL DATA

We will only store your data for the period of time deemed necessary to achieve our objectives, which we described in the section „WHY WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA”, with the passage of which we safely delete it, or in some cases, we anonymize it. We conduct regular status checks to verify when personal data should be deleted. Nevertheless, when we process your personal data for different purposes, the actual retention period will depend on the circumstances.

HOW WE PROTECT YOUR PERSONAL DATA

Securing your personal data is a priority for us. All personal data provided by you is stored on secure servers, and we use strict procedures to protect it against loss, misuse, unauthorized access, change, disclosure or destruction. All payment transactions are encrypted using technology that complies with industry standards.

Although we strive to protect your personal data, we cannot guarantee that our security will protect against any unauthorized access, use or disclosure of personal data. Nevertheless, we conduct security and response plans for events in the event of a physical or technical event to solve the problem in the shortest possible time and reduce its negative effects.

HOW TO ACCESS TO YOUR PERSONAL DATA

We understand that sometimes you may need information from us about your personal data and how we process it, or you may want to update or correct the personal information you have provided to us. In the light of the above, you are entitled to, among others the following rights:

 • The right to access personal data: you have the right to obtain confirmation from us about whether we process your personal data, and if applicable – access to personal data and information.
 • The right to rectify personal data: if you determine that the personal data we process is incorrect, you have the right to request the correction of such data.
 • The right to delete data („the right to be forgotten”): in some circumstances, e.g. in the event of unlawful processing of your personal data or withdrawal of consent (if data processing is based on it), you have the right to request removal of your personal data,
 • The right to limit the processing: in some circumstances, e.g. in the event of questioning the correctness of your personal data or in the event of objection to the validity of processing your personal data, you are entitled to request us to limit processing of your personal data until a solution is found.
 • The right to object to data processing: in some circumstances, e.g. in the event of questioning the accuracy of your personal data, you have the right to object to such processing based on the basis of your specific situation.
 • The right to transfer of data: if your personal data is processed using automated means based on your consent or performance of the contract, you have the right to request that your personal data be provided in a form that allows machine readings to be passed on to another data administrator.
 • The right to lodge a complaint with the supervisory body: you have the right to lodge a complaint regarding the processing of your personal data by us to the supervisory body.
 • If the processing of your personal data by us is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time (but this does not affect the processing based on consent before it is withdrawn) by contacting us or changing the settings of the Service.

If you have any requests regarding your rights, please contact us using the contact details provided below. We will make all reasonable efforts from an economic point of view to respond to your request within 30 days of receipt. If we are unable to meet your request within this 30-day period, we will inform you of the reasons for the situation and provide you with a date by which we will be able to meet it as expected.

CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

Our Privacy Policy may change. Therefore, regular verification of the latest policy version should be ensured. Any changes to the Privacy Policy will be published here, and in the event of their materiality, you will be notified immediately by email. Should the Privacy Policy change in a way that affects the way we use your personal data, we will inform you about your options. Prior versions of this Privacy Policy are also archived by us, with the possibility of accessing them.

CONTACT

If you have any questions, comments or requests regarding this Privacy Policy, please contact us at [email protected]