STS

Furlan: Zagraliśmy na dosyć wysokim poziomie, patrząc na nasze przygotowanie