STS

smooya: Nie lekceważymy polskich drużyn, ale jesteśmy na wyższym poziomie niż one