Wywiad dostępny poniżej:

Wywiad przeprowadzony 8 stycznia.