Wersja wideo dostępna pod tym adresem


English version: text / video


Aga Żyto: Oczywiście nie jest to najlepsza końcówka splitu, ponieważ właśnie przegraliście z BDS, ale mimo to macie zapewnione top 4 LEC. Czy jest to według ciebie dobry wynik, czy może uważasz, że mogliście zrobić coś lepiej i zająć wyższą lokatę?

Marek "Humanoid" Brázda: Z pewnością chcielibyśmy wygrać, ale szczerze mówiąc, w obecnym formacie nie ma znaczenia, czy skończysz pierwszy, czy czwarty, bo ten format jest do bani. Więc jasne, lepiej byłoby wygrać, ale nie ma to większego znaczenia.

W jednym z odcinków EUphorii Nightshare powiedział, że macie tendencje do znoszenia porażek z G2 dość słabo, więc czy czujesz, że wpłynęło to w jakiś sposób na waszą dyspozycję w tym tygodniu?

Sądzę, że to głównie Nightshare źle znosi porażki z G2. Sądzę, że nie miało to dla nas znaczenia, nie wydaje mi się, żeby nasze wyniki pogorszyły się z tego powodu.

Czy czujesz, że jesteście gotowi na playoffy, czy po tych kilku krokach w tył musicie zrobić kilka kroków naprzód, żeby czuć się gotowym i znowu mieć spokój ducha?

Teraz zobaczymy, jak poradzimy sobie na turnieju w Arabii Saudyjskiej, który odbędzie się w przyszłym tygodniu, a potem będziemy przygotowywać się do playoffów. Myślę, że nie jesteśmy aktualnie najlepsi, ale sądzę, że wciąż możemy się poprawić.

Mówiąc o turnieju i meczu z Teamem Liquid, Nightshare powiedział również, że przegrana z Liquid na MSI była dla was swojego rodzaju pobudką, więc czy czujesz, że coś się zmieniło na lepsze po tej porażce?

Myślę, że zaczęliśmy grać o wiele lepiej po powrocie do Berlina po turnieju. Nie wiem, czy to dlatego, że przegraliśmy. Sądzę, że wszyscy po prostu zdaliśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy aż tak dobrzy, więc zaczęliśmy się bardziej starać i z początku sporo wygrywać. Teraz zaczęliśmy trochę więcej przegrywać, więc no raz w górę, raz w dół.

Myślisz, że tym razem uda wam się wygrać z Liquid, czy czas pokaże?

O tak, tym razem nam się uda, zaufaj mi.

Miejmy nadzieję. Jeśli chodzi o Esports World Cup, jakie są twoje ogólne przemyślenia na temat tego turnieju, jego formatu? I czy traktujesz go tak poważnie jak MSI i Worldsy, czy jest to dla ciebie bardziej wydarzenie dla rozrywki, jak na przykład Rift Rivals lub coś podobnego?

Sądzę, że to na pewno poważny turniej. Nie sądzę, by był na tym samym poziomie, co Worldsy i MSI – jeszcze – ale jest to turniej z udziałem najlepszych drużyn, więc sądzę, że jest to na pewno turniej do wzięcia na poważnie.

A co sądzisz o formacie i losowaniu? Drabinka pojedynczej eliminacji, BO3 aż do finału, a losowanie ułożyło się tak, że dwie zachodnie drużyny mają zagwarantowane dotarcie do półfinałów, a dwie wschodnie drużyny na pewno odpadną po pierwszej rundzie.

Format jest trochę... Myślę, że nie mieli czasu na stworzenie innego, dlatego jest to drabinka pojedynczej eliminacji i BO3. Nie jest to zbyt optymalna droga, żeby najlepsze zespoły znalazły się w finale, ale najlepsza drużyna prawdopodobnie wygra, więc myślę, że jest w porządku.

Kto twoim zdaniem awansuje do kolejnej rundy? To BLG kontra T1...

Tam nie mam pojęcia, myślę, że prawdopodobnie T1.

Gen.G vs TES?

Gen.G.

Wy kontra TL?

Fnatic.

I G2 kontra FlyQuest.

G2.

Okej, więc czas na ostatnie pytanie – bonusowe, ale myślę, że najtrudniejsze. Wyobraź sobie, że żyjemy w Westeros. Którymi postaciami z Gry o Tron byliby twoi koledzy z drużyny?

Cholera, to trudne... Nie sądzę, żeby była jakaś postać, która pasowałaby do Noaha i Juna. Myślę, że Ivan byłby Jonem Snowem. Myślę, że Oscar byłby... byłby Bronnem. Ja byłbym Tyrionem, nie dlatego, że jestem mały, ale z powodu... Nieważne, jestem Tyrionem, a Koreańczycy... Nie mam pojęcia, nie ma żadnych bohaterów dla Koreańczyków.

Dobrze, że nie nazwałeś nikogo Joffreyem.

Tak, dzięki Bogu.

Dzięki w takim razie za rozmowę i powodzenia w przyszłym tygodniu przeciwko Liquid.

Dziękuję.


English version

Aga Żyto: Of course it's not the greatest end of the split, because you just lost against BDS, but still you secured top 4. So is it a good result for you, or you think that you could have done something better to finish higher?

Marek "Humanoid" Brázda: For sure we would like to win, but to be honest in this format it doesn't really matter if you're fourth or first, because it just sucks, the format. So yeah, it's better if you win but it doesn't really matter.

On one of the Euphoria episodes Nightshare said that you guys tend to take the losses against G2 pretty poorly, so do you feel it affected your performance this week in some way?

I think it's mainly Nightshare who takes the losses poorly against G2. I think it didn't really matter for us, I don't think our performance got worse because of that.

So do you feel you are ready for the playoffs, or after those few steps back you need to take some steps forward to be ready and have that peace of mind again?

I think right now we will just see how we are at the Saudi tournament, which is next week, and then we will prepare for playoffs. I think we are not the best right now, but you know, we can still improve, I guess.

Speaking of the tournament and Team Liquid, Nightshare also said that the loss against Liquid at MSI was like a wake up call for you, so do you feel something changed for the better after that loss?

I think we started playing way better after we came back to Berlin after the tournament so I think... I don't know if it was because we lost, I think everyone just kinda maybe realized that we are not really that good, so then we started tryharding a lot more and started winning at the start. Now we kinda started losing a bit more, so it just goes up and down sometimes, I guess.

So do you think this time you will get the win against Liquid or time will tell?

Oh yeah, we will, we will get it this time, trust me.

Hopefully. So, speaking about Esports World Cup, what are your thoughts on this tournament in general? I mean the format, for example, do you take it as seriously as MSI and Worlds, or is it more like for fun event to you, like for example Rift Rivals or something like that?

I think it's for sure a serious tournament. I don't think it's on the same level as Worlds and MSI for sure – yet – but it's a tournament with the best teams, so I think it's for sure a tryhard tournament.

And what do you think about the format and the draw especially? Because it's single elimination bracket, it's BO3 until the finals, and the draw is like two Western teams are guaranteed to get to semis and two Eastern teams are guaranteed to be out after the first round.

The format is kinda... They didn't really have time to do a different format, I think, so that's why it's just a single elimination best of threes. It's not too optimal to make the best teams be in the finals, but the best team will probably win, so I think it's fine.

So who do you expect to make it to the second round? It's BLG versus T1...

Yeah, there I have no idea, I think probably T1.

Gen.G vs TES?

Gen.G.

You versus TL?

Fnatic.

And G2 versus FlyQuest.

G2.

So here's the last bonus question, but I think it's the hardest one. Imagine we live in Westeros. Which Game of Thrones characters would your teammates be?

F**k, that's hard... I don't think there's any character that fits Noah and Jun. I think Iván would be Jon Snow. I think Óscar would be... he would be Bronn. I would be Tyrion, not because I'm small, but because of the... Whatever, I'm Tyrian and Koreans... I have no idea, there's no character for the Koreans.

Good that you didn't call anyone Joffrey.

Yeah, thank God.

Okay, so thank you for joining me, and good luck next week against Liquid.

Thank you.


Po więcej informacji na temat LEC 2024 Summer zapraszamy do naszej relacji tekstowej, w której znajdziecie się po kliknięciu poniższego baneru:

LEC 2023