ESL już wiele miesięcy temu zmieniło sposób funkcjonowania ESL Pro League i nawiązało z częścią ekip partnerskie stosunki w ramach tzw. Louvre Agreement. Już wtedy zapowiadano możliwe dalsze kroki w celu wzmocnienia tej współpracy, czego efekty widzimy dziś.

Przy Pro Lidze powstała bowiem rada graczy, w której swoje miejsce znaleźli przedstawiciele wszystkich dwunastu partnerskich drużyn. Owi przedstawiciele składać się będą zarówno z graczy, jak i trenerów i będą mogli odbyć maksymalnie dwuletnie kadencje z możliwym skróceniem ich w wyniku ewentualnych roszad kadrowych w poszczególnych zespołach. Sama rada ma spotykać się co najmniej cztery razy w roku i w czasie zebrań konsultować ważne dla całych rozgrywek sprawy, definiować standardy dla graczy, proponować odpowiednie zmiany i prezentować własne pomysły, ale także i czerpać wiedzę na temat biznesowej gałęzi funkcjonowania EPL-a. Co ciekawe, wszystkie drużyny wybrały już swoich przedstawicieli, a na czele inicjatywy w roli jej prezesa stanął Jason "moses" O'Toole, w przeszłości komentator, a obecnie trener Teamu Liquid.

Pełna lista członków rady prezentuje się następująco:

Cieszę się, że wraz z moimi kolegami z ESL Pro League możemy być częścią rady graczy – przyznał moses w oficjalnym oświadczeniu. – Przez cały czas żywiłem ogromny szacunek do tych zawodników oraz trenerów i cieszę się, że mogę pracować wraz z nimi nad tym projektem. Oczywiste jest, że zarówno gracze, jak i organizatorzy turniejów są świadomi tego, że należy poprawić jakość komunikacji pomiędzy wszystkimi stronami. W przeszłości były już podobne przedsięwzięcia i miały one swoje problemy albo nie udawało im się osiągnąć swoich celów i istnieje możliwość, że w tym wypadku będzie podobnie. Mam jednak nadzieję, że mimo tego, co było w przeszłości, wiele osób dostrzeże wartość rozwijania takiej rady, jak ta. Zachowując ostrożny optymizm uważam, że jesteśmy w stanie poprawić obecną sytuację i znaleźć nowe możliwości jeżeli chodzi o zrównoważenie dobrobytu graczy oraz rozwoju ekosystemu Pro Ligi – dodał.

Pierwsze spotkanie działającej przy ESL Pro League rady graczy miało już miejsce w lutym tego roku. Kolejne zaplanowano natomiast na maj, czyli już po zakończeniu trwającego właśnie 13. sezonu rozgrywek. Warto też wspomnieć, że od jakiegoś czasu ESL prowadzi poszukiwania trzynastego zespołu partnerskiego, który mógłby zająć miejsce zwolnione przez 100 Thieves, gdyż organizacja ta wycofała się pod koniec ubiegłego roku ze sceny CS:GO.