STS

snatchie: Z x-komem będzie trudniej niż z AGO